އިންޑިއާގެ ޗެޓްރީ މެސީމެނާ އެއްސަފަށް

އިންޑިއާގެ ޗެޓްރީ މެސީމެނާ އެއްސަފަށް

އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެޓްރީ ވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކުވައިތު ބަލިކޮށް ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ސާފް) ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފައެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ވިހި އަހަރު ގައުމަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ޗެޓްރީ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން  ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އޭނާ ވަނީ 142 މެޗުން 93 ސްޓްރައިކް ޖަހާފައި - ގަދަ އެއްވަނަ ނިސްބަތްވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (200 މެޗުން 123 ގޯލް) ދެވަނަ މަގާމު ނިސްބައިވަނީ 148 މެޗުން 109 ގޯލް ޖަހައިގެން އީރާނުގެ ލެޖެންޑް އަލީ ދާއީ އަދި  ތިންވަނަ މަގާމު ނިސްބައިވަނީ ލިއޮނަލް މެސީ (175 މެޗުން 103 ގޯލް) އަށެވެ.