އެމެރިކާ

ޖޯ ލޯ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު: ޕްރަސް މިޝޭލް

މިޝޭލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޖޯ ލޯއާއި އެކު ތިން ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސްޕޭސްއެކްސްގެ ވީމިނީ އުދުއްސާލަނީ

ކުރީގެ ވާޝަންތަކަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޯޑްބޭންޑް ކެޕޭސިޓީ ލިބޭ ސެޓެލައިޓްތަކެއް

ދުވަހަކުވެސް ހިނގައިފާނެ ކަމެއްކަމަށް ހިތަކަށް ނާރާ: ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ ކުރިގެ ރައީސަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް އުފުލާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ސެއިންޓް ލޯރެންސް ކޯރުން 8 ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައިވަނީ ބޮޑެތި ހަ މީހުންނާއި ދެ ކުޑަކުދިން