އިސްލާމީވެށި

ސަލަފުގެ ޅިޔަންސަރުކާރު އޮތީމާ ކުލަޖެހުން ހިންދޫން އަޅުކަމަކަށްނުވި

އީދު ހުޅުޖެހުމަކީ ސަގާފީ ކަމެއްނޫން

އަދާލަތުން އުފަންކުޅަ ސަލަފީ ވެރިކަމުގައި ބަޅުވެސް ހުއްދަވީ!؟

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމާއެކު ސަލަފީން ނިދާ ހަރުދަނޑިވީތަ

އާދުބާގާ މީހުންނާއި ހޫދު އަލައިހިއްސަލާމް

އާދުބާގާ މީހުނަށް ކުރިމަތިވީ ރަހުމަތުގެ ވިލާގަނޑެއް ނޫން- ގަދަފަދަ އަޒާބެއްވާ ވައިގެ ވިލާގަނޑެއް

ހުރިހާ ޝައިތާނުން މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމާއެކު އިސްލާންވީތަ!

މިސްކިތްތަކުން ނަމާދާއި ގުރުއާނުގެ އަޑު ބޭރަށް އިއްވުން ހުއްޓާލާތީ ކަންބޮޑުވި ދީނީ ބައިގަނޑު ކޮބާ

ރައްބާއި ރަސޫލު ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރެއްވި ފާފަ: ރިބާ

ރިޒުގުން ބަރަކާތް ކެނޑި މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ރޫހުނެތިދޭ