ބަހަވީވެށި

ދިވެހި ބަހުގައި އައު ލަފުޒު ހެދުމުގެ އުސޫލު

އައު ލަފުޒު ހެދުމުގައި ގެންގުޅެނީ 19 އުސޫލެއް

ދިވެހި ބަސް: މާދަރީބަހުގެ މުހިއްމުކަން

މާދަރީ ބަހުން އުނގެނުމަކީ ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގެ ހުނަރުތަކާއި، ދެވަނަ ބަސް އުނގެނުމަށް ލިބޭ ބާރެއް

ހިތުގެ ފަރިޔާދު: ހަނދު ހަޔާތަށް ނޭރިނަމަ

ޅެން ހެދީ: ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު ޔޫސުފް

ޅެމެއްގެ ދޭހަ : މި ދުނިޔެ

އަލްއުސްތާޒު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމްގެ ލިޔުއްވުމެއްގެ ނަކަލެއް