ދީނީ

ހަރާން ހުކުމްކުރާ ކޯޓުން ކުރާ މަރުގެ ހުކުން ހާލާލުތަ!

ރަޖަމް ކުރުމާއި އަތްކެނޑުމާއި ހައްދާއި ތައުޒީރު ތަންފީޒު ކުރެވޭތަ!

ފިރުޒުލް އިމާމްވެ ކުރައްވަނީ އާވައްތަރެއްގެ ހުކުރެއް!؟

ދީނީ ކާޑުން ޕޮލިޓިކްސް ކުޅެން މޮޅު

ނަހަލާލަށް ދަރިން ހޯދާ ހަލާލުކުރުން

ޝަރުއީ އަގުދަކާ ނުލާ ދަރިން ހޯދާ ގޮތެއް އިސްލާމްދީން ނުދަނޭ

ފަލަސްތީނާ އެކު އެކަކުވެސް ނެތް

ނަމެއްގައި ފަލަސްތީނާއެކު

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުނާ ދުރުވާންޖެހޭ

ފާޅުގައި، އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހާ މީހާ ޖަމާއަތުން ބާކީ ކުރަންޖެހޭ