ފިލްމީ

މެޓްރިކްސް 5 : ސިނަމާތަކަށް އަންނަނީ

ހޮލީވުޑް ފިލްމު ފްރެންޗައިޒް “މެޓްރިކްސް" ގެ އިތުރު ފިލްމެއް

ކްރޫ އަށް ފަސްވަނަދުވަހު 80 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ޓަބޫ، ކަރީނާ ކަޕޫރު، ކްރިތީ ސެނޯންގެ " ކްރޫ" ބޮކްސް އޮފީހުގެ 5 ވަނަ ދުވަސް