ހީރަސްތަރި

ޝަބާނާ އާދަމްގެ 25 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށް އެސްޓީއޯގެ ޝުކުރު

ސަބާނާގެ 25 އަހަރުގެ މެދުކެންޑުމެްނެތް ހިދުމަތް އެސްޓީއޯއިން އަގުވަޒަން ކޮށްފި