ހަބަރުތައް

މާލީވެށި

ފްލެޓް ރޭޓެއް ހަމަޖެއްސުމުން ކަރަންޓުން އުފާވެރިކަން

ސްޓެލްކޯގެ %28 ކޮންޒިއުމަރުން 600 ޔުނިޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރޭ

ވައިމަތި

ސަލަފާ ޑްރަގް ލޯޑުން ގުޅިގެން ހިންގާނީ ކަންދަހާރީންގެ ވެރިކަމެއް

މުއިއްޒަށް ތާއީދު ނުކުރަންޏާ މުސްލިމަކަށް ނުވޭތަ!

ހިނގާގޮތް

އިދިކޮޅުން ހަދަނީ ބުހުތާން ދޮގު: ރައީސް

އަސްކަރީ ބޭނުމެއްގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭނެ

ވައިމަތި

މުއިއްޒު ގައުމު ވައްޓާލަނީ ހަގުރާމައެއްގެ ނުރައްކަލަށް

ފުރައްސާރަ ކުރެވެނީ ނިއުކުލިއަރ ބާރަކާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނޭނގޭ

ވައިމަތި

ކަނޑުން ބައެއް ދޫކޮށް ނުލާކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅު ވެއްޖެ

އެނޫން ސްޓޭންޑެއް ހިފެހެއްޓި ނަމަ ގެއްލުންވާނެ