ހަބަރުތައް

ހިނގާގޮތް

މުއިއްޒު ދައްޔޫސް ހެދިގެން ގައުމު ނޮޅާ ކާކެއުން ހުއްޓުވާ!

އެއްވެސް ގެރެންޓީއެއް ދައުލަތަށް ނުހޯދާ ބާޓާ ސިސްޓަމަށް ބިންތައް ބަހަނީ!

މާލީވެށި

އިންޑިއާ މީހުން ފިޔާ ކަންޏާ ދިވެހިން ތިބެނީ ފިޔާކައިގެން!

ފިޔާ ލިބޭ އަވަށްޓެރި ލިސްޓްގައި ދިވެހީންގެރާއްޖެ ނުހިމެނޭ!

ހިނގާގޮތް

އެމްޑީޕީގެ ހިކުމަތްތެރި ނިންމުމެއް!

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޝާހިދަށް މަރުހަބާ!

އިދިކީލި

މުއިއްޒަކީ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލްދޭން ހެޔޮވާވަރު މީހެއްނޫން

މުއިއްޒަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއް ކަމަކުނުދޭ

ސިޔާސީ

ރައްޔިތުން ދޭ މެޖޯރިޓީއެއް މުއިއްޒަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ!

މެޖޯރިޓީ މުއިއްޒު ހޯދަން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެނެއްނޫން