ހީރަސް

ހީރަސް

އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ: 1 އަހަރު ކުރިން

މެންބަރަކަށް ވީ އޮކްޓޫބަރު 23, 2022 abdhullamuaz@gmail.com

ފޮލޯކުރަން (0)

ފޮލޯކުރާ މީހުންތައް (0)

ރިޔާސަތު

ކުރިއަށް ނެރެގެން ތިބީ އަނިޔާވެރިކަން

ޕީއެންސީ ވެރިކަމެއްގައި ބަދަލު ހިފުންނޫން ވިސްނުމެއްނެތް

އެމެރިކާ

ދުވަހަކުވެސް ހިނގައިފާނެ ކަމެއްކަމަށް ހިތަކަށް ނާރާ: ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ ކުރިގެ ރައީސަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް އުފުލާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ހިނގާގޮތް

އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން އަންދާޒާތަކަށްވުރެ މަތިވާނެ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ އަގުތައް އުފުލުމާއެކު ސަބްސިޑީތަކުގެ ހޭދަ ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފަ

އިގުތިސާދު

ބަނގުރޫޓް ދައުލަތަކާ ހަވާލުވަނީ ކީއްކުރަން!

އިބޫއަށް އިތުރު 5 ދީގެން ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލީމާ ވެރިކަން ހޯދިއްޔާ މާ ސަޅިވާނެ

ދެކޭގޮތް

އިންތިއަށް: އިސާހިތު ވިރިހުސްވެ ހުޅުކޮޅު ނިވިދާނެ!

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމެން ރާއްޖެ ބަޑަށް ޖައްސައިގެން އުޅޭތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ.