ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭ ވިހި މީހުން މަރާލާ ބޯވައެއް

މީހުން މަދުވަނީ ބޯވަ ދޫކުރާ ވިހައަކުން

ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭ ވިހި މީހުން މަރާލާ ބޯވައެއް

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 20 އިންސާނުން މަރާލެވޭ ވަރުގެ ވިހަގަދަ ބޯވައެއް އުޅެ އެވެ.

ބްލޫ ރިންގްޑް ބޯވަ (Hapalochlaena) އަކީ އޭގެ ކުޑަ ސައިޒުގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ވިހައެއް ދޫކުރާ އާދަޔާ ހިލާފް މަހުލޫގެކެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 އިންޗިއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ދިގުމިނެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 4 އިންޗިއަށް އަރާ ސްނެޕް ކުރާ މި ނާޒުކު ސެފަލޮޑްސް ދިރިއުޅެނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދުގައިވާ ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ އިތުރުން ހުޅަނގު އިންޑޯ ޕެސިފިކް ޖަޒީރާތަކުގަ އެވެ.

ނުރައްކާތެރި ނަމަވެސް، ބްލޫ ރިންގްޑް އޮކްޓޯޕަސް އިންސާނުން ގައިގައި ދަތްއަޅަނީ މަދުންނެވެ. މިއީ ދުވާލު ވަގުތު ފޮރުވިފައި ތިބުމަށް އިސްކަންދޭ، ރޭގަނޑަށް ފާޅުވާ މަހުލޫގެކެވެ.

މި އެއްޗެތީގެ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ހަށިގަނޑު އިންޒާރުގެ ސިގްނަލް އިހުސާސް ކުރެވޭ ވަގުތުތަކުގައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ބްލޫ ރިންގްޑް ބޯވަތަކުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުން ފެންނަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިހައެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ޓެޓްރޯޑޮޓޮކްސިން (TTX) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މި ވިހަ އުފައްދަނީ ބޯވަތަކުގެ ލޭހޮޅިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބެކްޓީރިއާތަކުންނެވެ.

ބޯވަ އޭގެ ޝިކާރަ އަތުޖެހުމުން އޭގެ ތުންފަތުގެ ތެރެއިން މި ނުރައްކާތެރި، ފުރާނައަށް ނުރައްކާ މާއްދާ އިންޖެކްޓް ކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވާގިނެތުން ނުވަތަ މަރުވުން ވަރަށް ގާތެވެ.

މިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ބްލޫ ރިންގްޑް ބޯވަ ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މިއަހަރު މަރުވެފައިވަނީ 3 މީހުންނެވެ.